Dodanie programu

Dodanie programu a služby pri jeho nasadení.

Dodávateľ programu:

Vlastníkom majetkových práv k programu WinROEP je spoločnosť CGS s.r.o., ktorá zabezpečuje predaj práv k používaniu (licencií) priamo a prostredníctvom oprávnených predajcov (dílerov).

Dodávka:

Dodanie inštalačného kompletu programu vrátane hardvérového kľúča je spravidla do 5 pracovných dní od doručenia objednávky resp. úhrade ceny.

Implementácia:

Pre uľahčenie využitia programu je možné využiť služby poskytované pri nasadení

Používateľ

Prihlásenie

Aktuálna verzia

» WinROEP 5.26

Aktualizácia

2. septembra 2019