Recyklácia programu

Využitie licencie po skončení používania programu.

Prechod na iný produkt Terra

Po skončení využívania programu WinROEP je možné ho previesť na iný produkt. Podmienky a postup prevodu:

  1. Program musí mať aktívnu službu aktualizácie a podpory, pri neaktuálnej službe je potrebné zakúpiť.
  2. K programu sa dokúpi rozdielový modul/moduly na nový produkt.
Priklad:
  1. Používateľ vlastní trvalú licenciu WinRoep verzia 2, má záujem prejsť na produkt LandPRO.
  2. K programu zakúpi službu aktualizácie a podpory na 12 mesiacov (360 €).
  3. K programu dokúpi rozdielový modul Spracovanie pozemkových úprav (610 €).
  4. Vráti modul Spracovanie ROEP (- 180 €).
  5. Za 790 € získa trvalú licenciu produktu LandPRO s platnou službou aktualizácie a podpory na 12 mesiacov.
  6. Úspora na cene licencie je 660 € (1450 - 790).

Používateľ

Prihlásenie

Aktuálna verzia

» WinROEP 5.26

Aktualizácia

2. septembra 2019