Moduly

Programový systém WinROEP sa skladá zo štyroch modulov.

Modul Spracovanie ROEP
 • import údajov z programu RVP (FÚVI aj .dbf)
 • vstup a úpravy údajov PK vložiek, spracovanie urbáru
 • hromadné operácie
 • prepojenie s modulom Kataster
 • jednoduché zapracovanie listín do OR
 • preberanie údajov z podsystému Kataster podľa výberov/filtrov
 • tvorba a tlač zostáv podľa Metodického návodu a Dodatku č. 2
 • export údajov vo formáte FÚVI
Modul Kataster
 • kompatibilita s údajmi katastra nehnuteľností
 • prehliadanie textových informácií katastra nehnuteľností, parciel registra „C“, „E“, stavieb, bytov a pozemnoknižných parciel
 • import údajov katastra nehnuteľností z databázových súborov a vo formáte FÚVI
 • vyhľadávanie a filtrovanie údajov (výbery)
 • obojstranné prepojenie grafických a textových údajov
Modul Mapy
 • spolupráca s údajmi v moduloch Kataster i Spracovanie PÚ
 • vyfarbenie, šrafovanie parciel RNS, RPS pre vybraných vlastníkov
 • prepojenie na parcely RNS, RPS
 • identifikácia parciel registra C, E a BPEJ
Modul Dokumenty
 • možnosť pripojenia ľubovoľného súboru - dokumentu v počítači
 • možnosť uloženia v databáze
 • prezeranie protokolv z kontroly

Používateľ

Prihlásenie

Aktuálna verzia

» WinROEP 5.26

Aktualizácia

2. septembra 2019