Modul Spracovanie ROEP

Modul Spracovanie ROEP je komplexný nástroj na spracovanie registrov obnovenej evidencie pozemkov v súlade s platnými predpismi.

Popis modulu

Modul umožňuje naplnenie a editáciu údajov pozemkovej knihy a následne ich prenos do operátu registra. Súbor úloh v operáte registra umožňuje efektívne naplnenie údajov a ich kontrolu. Prepojenie na grafické údaje registra umožňuje okrem naplnenia potrebných písomnej časti údajov operátu registra z grafickej časti i priebežnú kontrolu súladu s grafikou.

Základné vlastnosti
  • Prepojenie popisných a grafických údajov
  • Import a aktualizácia z údajov modulu Kataster
  • Nástroje na hromadné naplnenie vybraných údajov
  • Úlohy na hromadné naplnenie a opravy údajov
  • Kompletný súbor tlačových zostáv vrátane tlače do PDF a grafických údajov
Praktické použitie
  • Spracovanie registrov obnovenej evidencie pozemkov
  • Rozšírenie verzie 1 a 2 programu WinROEP
  • Moderný, bezpečný a výkonný program na spracovanie ROEP
  • Spracovanie údajov a vyhotovené výstupy (FÚVI, VGI, zostavy) v súlade s platným Metodickým návodom
  • Možnosť práce na viacerých projektoch, spolupráca viacerých používateľov v počítačovej sieti
Snímka spracovanie ROEP

Používateľ

Prihlásenie

Aktuálna verzia

» WinROEP 5.26

Aktualizácia

2. septembra 2019