WinROEP

Programový systém na spracovanie registrov obnovenej evidencie pozemkov založený na systéme Terra Desktop.

Popisné informácie

Základné vlastnosti
 • práca v prostredí Windows – požadovaný operačný systém Windows XP SP2 alebo Vista
 • súčasné zobrazenie viacerých vektorových i rastrových máp, meranie vzdialeností a plôch
 • tlač textových a grafických údajov podľa zvoleného výberu
 • sieťová verzia, jednoduché ovládanie, slovenské prostredie
 • uloženie údajov v relačnej databáze.
Modul Kataster
 • kompatibilita s údajmi katastra nehnuteľností
 • prehliadanie textových informácií katastra nehnuteľností, parciel registra „C“, „E“, stavieb, bytov a pozemnoknižných parciel
 • import údajov katastra nehnuteľností z databázových súborov a vo formáte FÚVI
 • vyhľadávanie a filtrovanie údajov (výbery)
 • obojstranné prepojenie grafických a textových údajov
Modul Spracovanie ROEP
 • pozemková kniha
 • operát registra
 • hľadanie, výbery, filtre
 • nástroje na hromadné úpravy a naplnenie údajov
 • aktualizácia údajov na základe zmien v module Kataster
 • zobrazenie parciel a ďalších vektorových i rastrových máp v module Mapy

Grafické informácie

Naplnenie a prezeranie máp
 • spolupráca s údajmi v moduloch Kataster i Spracovanie ROEP
 • vyfarbenie, šrafovanie parciel pre vybraných vlastníkov
 • prepojenie na parcely operátu registra
 • identifikácia parciel registra C, E a BPEJ
Legenda
 • jednoduché zobrazienie máp
 • vzájomné identifikácie objektov
 • nastavenie farieb a zvýraznenia
Tlač
 • tlač zvoleného výrezu a mierky mapy
 • tlač do súboru

Používateľ

Prihlásenie

Aktuálna verzia

» WinROEP 5.26

Aktualizácia

2. septembra 2019