Požiadavky na počítač

Požiadavky systému WinROEP na technické, softvérové vybavenie a infraštruktúru.

Úvod

Programový systém je možné prevádzkovať na každom dnes predávanom priemernom počítači vybavenom aktualizovaným operačným systémom Windows.

V prípade záujmu je možné dodať aj technické vybavenie (PC, notebook, tlačiareň,...), licencie a servisné služby (inštalácia, import údajov, zaškolenie).

Požiadavky na počítač

Operačný systém :

 • Windows XP SP3
 • Windows Server 2003 SP2
 • Windows Vista SP1 or later
 • Windows Server 2008
 • Windows 7
 • Windows Server 2012
 • Windows 8

Podporované architektúry:

 • x86
 • x64
 • ia64 (niektoré vlastnosti nemusia byť podporované)

Hardvérové požiadavky:

 • Odporúčané minimum: Pentium 1 GHz a 512 MB RAM
 • Minimálny diskový priestor:
  1. x86 – 1 GB + údaje (max. 4 GB/1 databáza pri verzii Express)
  2. x64 – 3 GB + údaje
 • USB port: 1 voľný pre vloženie HW kľúča
Infraštruktúra

Základný rozdiel v infraštruktúre je určený umiestnením SQL servera.

 1. Ak je SQL server umiestnený na inom počítači ako je program WinROEP, hovoríme o prevádzke v sieti a musia byť splnené požiadavky na server a samostatne na každú pracovnú stanicu.
 2. V prípade, že celý systém je prevádzkovaný na jednom počítači, musí tento počítač spĺňať podmienky pre pracovnú stanicu i server súčasne.

Podmienky kladené na počítovú sieť (pripojenie):

 • Sieťový protokol - pre všetku sieťovú komunikáciu sa využíva protokol TCP/IP
 • Internetové pripojenie- pre zabezpečenie aktivácie programu je potrebné internetové spojenie, v ďalšej prevádzke už nie nevyhnutné
 • USB port - program je chránený hardvérovým USB kľúčom, preto vyžaduje prítomnosť USB portu na pracovnej stanici (jednoužívateľská licencia) alebo serveri (zdieľaná sieťová licencia)

Používateľ

Prihlásenie

Aktuálna verzia

» WinROEP 5.26

Aktualizácia

2. septembra 2019