Implementácia programu

Služby spojené s nasadením programu u používateľa.

Inštalácia

Zabezpečujeme kompletnú inštaláciu programu na počítač používateľa.

 • Podpora
 • MS SQL Server
 • program WinROEP
Import údajov

Import údajov dodaných používateľom.

 • Import údajov katastra nehnuteľností
 • Import údajov zo staršej vezie WinROEP
 • Import údajov katastra do modulu Spracovanie ROEP
 • Import ortofoto máp
Používateľské prispôsobenie

Prispôsobenie používateľského prostredia.

 • Úprava požadovaných zostáv, filtrov, triedenia
 • Úprava legendy v module Mapy
Zaškolenie používateľa

Predvedenie modulov, základných funkcií a princípov spracovania.

 • Prezeranie, výber a tlač údajov v module Kataster
 • Prezeranie, výber a tlač máp v module Mapy
 • Import, vložanie a aktualizácia údajov operátu registra
 • Kontrola údajov operátu registra
 • Tvorba výstupov a tlač zostáv
 • Zálohy, obnovenie, vzdialený prístup

Používateľ

Prihlásenie

Aktuálna verzia

» WinROEP 5.26

Aktualizácia

2. septembra 2019