Spracovanie údajov

Asistencia pri spracovaní údajov v systéme WinROEP.

Kataster

Asistencia pri importe, kontrole a analýze údajov katastra nehnuteľností.

Spracovanie ROEP

Spracovanie grafickej a písomnej časti operátu registra.

  • Analýza dodaných podkladov
  • Import údajov katastra do operátu registra
  • Naplnenie údajov operátu PK
  • Import údajov operátu PK do operátu registra
  • Aktualizácia údajov operátu registra z listín
  • Kontrola a aktualizácia grafickej časti ROEP
  • Hromadná aktualizácia údajov operátu registra
  • Kontrola údajov operátu registra a tvorba výstupov

Používateľ

Prihlásenie

Aktuálna verzia

» WinROEP 5.26

Aktualizácia

2. septembra 2019